Nieuwsbrieven netwerk

Door middel van de nieuwsbrief houdt het netwerk geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen in en activiteiten van het netwerk en de palliatieve zorg. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar, aan het eind van elk kwartaal, en wordt digitaal toegestuurd.

U kunt zich abonneren door het mailen van uw naam naar het netwerk PZ OZL 

De laatste nieuwsbrieven kunt u onderstaand inzien en downloaden: