Netwerk Westelijke Mijnstreek

Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek omvat de gemeenten Sittard-Geleen-Born, Stein, Beek en Schinnen en heeft betrekking op ongeveer 153.000 inwoners.Het is een samenwerkingsverband sinds 2002 tussen alle instellingen die betrokken zijn bij palliatieve zorg (thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties).

U kunt contact opnemen met het netwerk via de netwerkcoördinator drs. Els Knapen:

Overzicht activiteiten, projecten en documenten: