X
Actueel

Update website

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat de netwerksites palliatieve zorg ruim 1,5 week offline zijn geweest. Graag willen wij u hierbij informeren over de stand van zaken.

'Zin' in de feestdagen

een webinar over levensvragen in relatie tot de feestdagen en Corona

Dinsdag 8 december van 16.00 tot 17.30 uur, organiseert het ‘Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek’ in samenwerking met ‘Zuyderland’, een webinar over levensvragen in relatie tot de feestdagen en Corona. Dit webinar is speciaal voor alle professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden, werkzaam in de zorg, welzijn en het sociale domein. Deelname is...

Transmurale samenwerking waardevol bij het snel boeken van resultaten in crisistijd.

Ontwikkeling van een Toolkit Palliatieve Zorg Covid-19 patiënten thuis

In tijden van de Coronacrisis blijkt snel de grote waarde van transmuraal samenwerken! Op het gebied van palliatieve zorg is in enkele dagen tijd een ‘Toolkit Palliatieve Zorg Thuis’ samengesteld om professionals die bij mensen thuis werken, te ondersteunen. Immers, voor mensen met een ernstige aandoening op lichamelijk en/of mentaal gebied, is een intensieve behandeling in het...

Crisiscentrum voor levensvragen

Begeleiding bij levensvragen tijdens de coronapandemie in Limburg

De Centra voor Levensvragen in Limburg bieden de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Via de telefoon kan een cliënt/naaste/familie/nabestaande in contact komen met één van onze geestelijk verzorgers.

Filmpje terminaliteitsverklaring VWS online

Eerder meldden we al dat de terminaliteitsverklaring in veel gevallen niet meer nodig is. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg afgesproken met VWS. De verklaring zorgde voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt. Ter verduidelijking voor de praktijk heeft VWS nu een filmpje ontwikkeld. PZNL...

Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant (NIK)

Als ouder(s) van een kind met een ernstige aandoening en intensieve zorgbehoefte komt er veel op u af. U krijgt te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Dit kan veel van u vragen waardoor het ‘gewone’ gezinsleven onder druk komt te staan. U wilt graag de beste zorg en begeleiding voor uw kind en uw gezin, maar u weet niet altijd waar u met uw hulpvraag terecht...

Centrum voor Levensvragen

Lokale Centra voor Levensvragen. Het ministerie VWS geeft subsidie aan netwerken voor het opstarten van Centra voor Levensvragen. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1258.html  

NIEUW: Palliaweb

NIEUW: Palliaweb, hét platform waar in de loop van 2019 iedereen die actief is in de palliatieve zorg relevante, actuele en betrouwbare informatie en middelen kan vinden - en delen.

12

Theme picker