X
Actueel

Transmurale samenwerking waardevol bij het snel boeken van resultaten in crisistijd.

Ontwikkeling van een Toolkit Palliatieve Zorg Covid-19 patiënten thuis

In tijden van de Coronacrisis blijkt snel de grote waarde van transmuraal samenwerken! Op het gebied van palliatieve zorg is in enkele dagen tijd een ‘Toolkit Palliatieve Zorg Thuis’ samengesteld om professionals die bij mensen thuis werken, te ondersteunen. Immers, voor mensen met een ernstige aandoening op lichamelijk en/of mentaal gebied, is een intensieve behandeling in het ziekenhuis en eventueel Intensive Care afdeling vanwege Corona niet altijd wenselijk. Deze mensen thuis op een goede wijze ondersteunen bij het doormaken van Corona waarvan men óf herstelt, danwel overlijdt, is daarentegen van groots belang.

Professionals uit heel Limburg verenigden zich medio maart in een bestaand Transmuraal samenwerkingsverband uit de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid Limburg en creëerden in enkele dagen gezamenlijk deze toolkit.De Toolkit bestaat uit
a) een symptoombestrijdingslijst,
b) een patiëntbeschrijving,
c) een centraal nummer voor één Crisiscentrum voor Levensvragen,
d) een gesprekshulp voor communicatie in beschermende kleding,
e) een gesprekskaart over het voeren van gesprekken over beslissingen rondom het levenseinde/niet behandelen en
f) (verruimde) bereikbaarheidsgegevens voor Transmuraal Palliatief Adviesteam.

De toolkit werd als eerste verspreid onder huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties in Limburg.
Intussen is deze toolkit op landelijk niveau geadopteerd door de NHG en staan de documenten bovendien vermeld op PalliaWeb. Inmiddels is de symtoombestrijdingslijst ook geadopteerd en internationaal gepubliceerd door The European Society of Medical Oncology (ESMO).

Afstemming tussen alle betrokkenen verliep volledig digitaal vanuit het Crisisteam Transmurale Palliatieve Zorg Mijnstreek*. De coördinatie was in handen van Els Knapen (Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek) en Inge Jochem (Ketenregisseur Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase Westelijke Mijnstreek). Beiden zijn ook verbonden aan DEDICATED.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de coördinatoren van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg.
*Crisisteam Transmurale Palliatieve Zorg Mijnstreek = Fabienne Warmerdam, Geerten van Riet, Monique Blezer, Wilbert Dominicus, Mirjam Willemsen, Hans Cremers, Adrienne de Brouwer, Mark Martens, Els Knapen, Jolanda Timmermans en Inge Jochem.

 

 


Theme picker