X
Bekostiging

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent, zult u op een gegeven ogenblik zorg nodig hebben. Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding in de laatste levensfase en is op verschillende plaatsen mogelijk. Dit wordt ook wel palliatief terminale zorg genoemd. Een indicatie voor palliatief terminale zorg (PTZ) is mogelijk als iemand een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. De indicatie is vervolgens onbeperkt geldig. 

Vanaf december 2015 worden de organisatie en de vergoeding van de palliatieve zorg anders geregeld dan voorheen. De zorg blijft wel hetzelfde. Welke instantie in 2016 verantwoordelijk wordt voor uw zorg, hangt af van uw situatie. Twee zaken zijn belangrijk: 

  1. Waar woonde u toen u de PTZ-indicatie kreeg? Was dit thuis of in een verpleeghuis of /verzorgingshuis?
  2. Waar krijgt u nu de zorg?

Meer informatie