X
Zorg thuis of zorg elders

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk hun eigen leven blijven leiden, de zorg thuis ontvangen en ook thuis sterven. U kunt dan hulp ontvangen van professionale thuiszorgorganisaties, zie zorg in uw regio. Daarnaast kunt u in de thuissituatie gebruik maken van de vrijwilligers palliatieve termininale zorg. Heeft u behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij zingevingsvragen in de thuissituatie dan kunt u dit kenbaar maken bij het Centrum voor Levensvragen in uw regio.

Het kan zijn dat u niet thuis kunt blijven, of misschien wilt u dat niet. Bijvoorbeeld wanneer familie en vrienden niet meer voor u kunnen zorgen, of wanneer u geen naasten hebt die dit kunnen of willen. 

U kunt dan naar verschillende voorzieningen.