X
Consultatie en advies

Consultatie

Professionals, (huis)artsen, verpleegkundigen, verzorgenden enz. kunnen zich telefonisch laten adviseren over de palliatieve zorgverlening bij een patiënt door een Consultatieteam palliatieve zorg; een team van experts op het gebied van de palliatieve zorgverlening. Nederland kent verspreid over het land vele regionale consultatieteams. Deze teams worden gefaciliteerd door IKNL.

Het regionaal consultatieteam Palliatieve Zorg Midden en Zuid-Limburg is bereikbaar van maandag t/m zondag van 0.00-23.59 uur via: 0900 - 725 5486 (24/7). 
 

In Noord-Limburg kunt u bij vragen over een patiënt in de palliatieve fase terecht bij het Transmuraal Palliatief Team. Denk hierbij aan vragen over: symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma's, inzet van hulpmiddelen, coördinatie van zorg en spirituele en zingevingproblemen. Voor consulten kunt u terecht via telefoonnummer: 06-15 41 42 37 .
Klik hier voor meer informatie over het Transmuraal Palliatief Team Noord-Limburg

Alle consultatieteams zijn tijdens kantooruren bereikbaar. Voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kun je deze nummers ook in de avond, ’s nachts en in het weekend bellen. 

PalliArts

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment.  De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. In de app onder 'consultatie' leest u meer over consultatieteams en waarover u vragen kunt stellen. De app is gratis te downloaden via de Appstore of Google Playstore.

PxZorg

PxZorg is een visie waarbij de zorg en gezondheid in Noord-Limburg centraal staan. Hiervoor werken verschillende organisaties samen met en voor de patiënt. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de zorg efficiënter en kwalitatief beter ingericht wordt. De organisatie streeft naar een goede samenwerking in Noord-Limburg, samen met verschillende partijen. Onder PxZorg valt MCC PxZorg. Een Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een regionale, neutrale organisatie bestaande uit inhoudelijke (para)medische samenwerkingspartners. Een MCC staat voor het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen verschillende lijnen. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt eenduidige en samenhangende zorg te organiseren.

Het doel van MCC PxZorg is om vanuit het perspectief van en met Participatie van de Patiënt eenduidige zorgPaden te organiseren om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren met betrokken Professionals, met oog voor Preventie. Hier zitten alle uitgangspunten van PxZorg in.
Het MCC faciliteert alle transmurale zaken aan zorgprofessionals; het vinden van elkaar in het smoelenboek, werkafspraken toegankelijk maken voor alle betrokkenen en het maken van TIM-meldingen. Maar het is ook een loket waar je terecht kunt met vragen of opmerkingen als het gaat om transmurale zaken.

Download de app ‘MCC PxZorg’ in de appstore of kijk op www.mccpxzorg.nl.