Palliatieve Zorg Limburg

De Palliatieve Zorg in Nederland is georganiseerd in netwerken. Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio met als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.

De netwerkcoördinatoren van de netwerken in de regio Limburg werken overkoepelend samen onder de naam Palliatieve Zorg Limburg .

De netwerken hebben de volgende taken:

  • Coördinatie: het samenbrengen van de partijen rondom palliatieve zorg en de hieruit voortvloeiende thema’s;
  • Verbinding: het structureel en duurzaam samenbrengenen verbinden van professionals, managers en bestuurders om samenwerking te bevorderen;
  • Faciliteren en lokaal afstemmen van deskundigheidsbevordering;
  • Publieksvoorlichting: de netwerken zijn goed op de hoogte van alle (lokale) mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg en ziet het als hun taak om deze kennis uit te dragen;
  • Signalering: het signaleren van tekortkomingen in de kwaliteit en de kwantiteit van de palliatieve zorg. De netwerkpartners zetten zich in  voor het wegwerken van deze tekortkomingen.

Palliatieve Zorg Limburg bestaat uit onderstaande netwerken. Klik op de link voor meer informatie over het betreffende netwerk.