X

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor de de patiënt, die ongeneeslijk ziek is.
De ziekte reageert niet meer op een op genezing gerichte behandeling en de dood kan binnen afzienbare tijd worden verwacht. De palliatieve fase kan variëren van maanden tot jaren, de terminale fase is de periode vóór het sterven en wordt gemarkeerd als de laatste 3 maanden voor het sterven.

Palliatieve zorg draait om leven toevoegen aan de dagen in plaats van om dagen toevoegen aan het leven.

Bij palliatieve zorg: 

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke en psychische klachten; 
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, nodig ook na het overlijden van de patiënt.

(bron:  World Health Organisation )

Vertrekpunt van de zorg is dat de patiënt de regie voert over zijn bestaan en zelf bepaalt wat zijn wensen en behoeften zijn. Binnen de grenzen en mogelijkheden van zorgaanbieders kan de patiënt zelf bepalen waar hij de zorg wenst te ontvangen. Dit vereist een gevarieerd aanbod van zorg in de regio, inzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk, zowel voor de patiënt en diens naasten alsmede voor zorgverleners.

Palliatieve zorg heeft niet alleen betrekking op oncologische patiënten, maar ook mensen met dementie, COPD, hartfalen, en neurologische aandoeningen kunnen er mee te maken krijgen. In de palliatieve zorg richten we ons ook op specifieke doelgroepen zoals mensen met een niet-westerse achtergrond, kinderen en verstandelijk gehandicapten

Voor informatie over richtlijnen palliatieve zorg, klik hier

Voor informatie over financiering van palliatieve zorg, klik hier