X
Consultatie- of advies teams Palliatieve Zorg

Professionele zorgverleners (artsen, verpleegkundigen enzovoort) kunnen voor vragen op het gebied van palliatieve zorg telefonisch advies krijgen bij de regionale palliatief advies- (of consultatie-) teams.