X
Hospicevoorziening
Een hospice – een huis waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven – geeft zorg “zoals thuis” met 24-uurs aanwezigheid van professionele zorgverleners en vrijwilligers.