X
Ondersteuning patiënten en naasten

Op deze pagina vindt  u algemene informatie over het zorgaanbod en diensten ondersteunend aan de palliatieve zorg:

 

In Zorg in uw regio vindt u de adres- en contactgegegevens van de instellingen en organisaties, die het zorgaanbod leveren. Daarnaast hebben sommige netwerken apart een sociale kaart ontwikkeld van het regionale aanbod aan zorg en ondersteuningsvoorzieningen, die u hier kunt downloaden:

Bij Zorg in uw Regio vindt u naast de adresgegevens ook meer informatie over deze voorzieningen.

Ondersteuning aan patiënt en naasten

In Limburg zijn meerdere lokale organisaties van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg actief. Tevens zijn er meerdere steunpunten Mantelzorgondersteuning in de regio. Informatie wat deze organisaties u kunnen bieden vindt u onder Patiënten en Naasten Tevens vindt u hier adressen van praktijken voor verlies- en rouwbegeleiding.

Vrijwilligerszorg

Het verzorgen van een familielid, die ongeneeslijk ziek is, is een zware en emotionele taak. In Nederland kun je naast professionele zorg (thuiszorg), een beroep doen op vrijwilligerszorg. Deze Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn speciaal opgeleid om ernstig zieke mensen en hun naasten te ondersteunen waar nodig. De taak van de vrijwilliger is ‘het er-zijn', aanwezigheid vóór en bij de cliënt. Deze hulp kan overdag, ’s avonds en/of ‘s nachts gegeven worden. Ze bieden deze ondersteuning zowel thuis als in verpleeg- en verzorgingshuizen als in een hospice of bijna-thuis-huis. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige - en huishoudelijke werkzaamheden. De ondersteuning van de vrijwilliger is kosteloos.

Op de landelijke website van de VPTZ,  vindt u algemene informatie en adresgegvens van de VPTZ bij u in de buurt. Ook onder Zorg in uw Regio kunt u de contactgegevens vinden.

Mantelzorgondersteuning

Familie en vrienden die zorg bieden en helpen, worden mantelzorgers genoemd.
Mantelzorger zijn is allesbehalve eenvoudig! Soms bent u als naaste / mantelzorger niet altijd in staat uw werk of andere verplichtingen na te komen.
Dit kan financiële gevolgen hebben. In Limburg zet het Platform Mantelzorgers Limburg zich in voor de belangen van mantelzorgers in Limburg. Daarnaast kunt u terecht bij speciale steunpunten voor mantelzorgers. Zij bieden ondersteuning op informatief, praktisch en emotioneel gebied. Ook kunt u diverse steunpunten vinden bij Zorg in uw Regio.

Vrijwilligerszorg in de palliatieve fase

VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG

De verzorging van een dierbare in de thuissituatie, die te horen heeft gekregen dat hij of zij niet meer te genezen is, is zwaar. Er bestaat een vrijwilligersorganisatie in Nederland, waar clienten en hun naasten een beroep op kunnen doen. Deze goed opgeleide  Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( VPTZ) bieden ondersteuning in de palliatieve fase thuis, maar nemen geen zorg over. De inzet thuis is geheel gratis.

In elke regio zijn vrijwilligers van de VPTZ aktief. Deze vrijwilligerszorg is bij vele mensen onbekend. U als zorgverlener kunt clienten en hun naasten attenderen op of verwijzen naar deze vorm van ondersteuning.

Hieronder kunt u kijken welke VPTZ - organisatie actief is in uw regio en op welke wijze deze te bereiken zijn:

DE TOON HERMANS INLOOPHUIZEN

De Toon Hermans Huizen zijn er voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. De huizen bieden allerlei mogelijkheden om tot rust te komen, lotgenoten te ontmoeten, informatie te krijgen, iets aangenaams voor jezelf te doen of om professionele psychosociale begeleiding te krijgen.  Gaandeweg ontwikkelde ieder huis een eigen aanbod van activiteiten en psychosociale begeleiding.

In Limburg zijn zes Toon Hermans Huizen: in SittardVenlo, Maastricht, Parkstad, Weert en Roermond. Via Zorg Kiezen kunt de adresgegevens van de huizen vinden. Via de websites van ieder huis ziet u het overzicht van hetgeen in dát huis aangeboden wordt.