X
Thuiszorgorganisaties: van eenvoudige verzorging tot gespecialisserde teams

Thuiszorgorganisaties leveren professionele thuiszorg: van eenvoudige verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Zo nodig wordt er terminale en ambulante nachtzorg ingezet. Bij ambulante nachtzorg gaat een verzorgende meerdere keren per nacht naar de patiënt. Bij terminale nachtzorg is de verzorgende de hele nacht aanwezig.

Teams Gespecialiseerde Verpleegkundigen
Bij langdurige of ernstige ziekte heeft men vaak baat bij specialistische zorg, verleend door de medewerkers van de Teams Gespecialiseerde Verpleegkundigen. Deze teams worden tevens geraadpleegd rondom medisch-technisch handelingen in de thuissituatie. Door deze hulp hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis en kan men na een verblijf in het ziekenhuis sneller naar huis of kan opname in het ziekenhuis of verpleeghuis worden voorkomen.