X
Gesprekken over het levenseinde

Het voeren van gesprekken over de wensen en behoeften bij patienten en naasten ten aanzien van zijn/haar naderende levenseinde,  is een belangrijk, doch lastig onderdeel van de zorg. Veel professionals zijn huiverig het gesprek hierover te voeren.  Diverse organsiaties hebben hulpmiddelen ontwikkeld, die hierin ondersteunen.

  • Informare

Zowel in Noord-Limburg als de Westelijke Mijnstreek wordt gebruik gemaakt van de Informare. De Informare is een informatiedrager die de patiënt en zijn naaste overzicht geeft op alle informatie rond palliatieve zorg en zo helpt bij het nemen van beslissingen en het voeren van eigen regie. Hier vindt u meer informatie over de regionale inzet van de Informare.

  • STEM

Mensen gaan heel verschillend om met doodgaan en dat vraagt iedere keer een andere attitude en benadering.  Iedere hulpverlener neemt  zichzelf met zijn/haar eigen ideeën mee én iedere patient reageert anders. De methode  "STEM ( = STerven doe je op je Eigen Manier")  brengt deze verschillende typologiën in beeld en geeft een handreiking hoe een open dialoog aan te gaan. In Limburg worden diverse trainingen gegeven. Deze vindt u terug in agenda.

  • KNMG

De KNMG heeft een folder "Tijdig spreken over het levenseinde" ontwikkeld die u tips geeft voor zo'n gesprek.

  • Bureau Morbidee

Bureau Morbidee is gespecialiseerd in communicatie over het levenseinde. Zij ontwikkelen producten, die hierin ondersteunen. In maart hebben ze het boek "Levenseinde gesprekken" gepubliceerd. Via hun site is het boek en diverse andere hulpmiddelen te bestellen.