PaTz - Palliatieve Thuiszorg Midden Limburg

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg en is een overleg tussen wijkverpleging en huisartsen uit verschillende praktijken rondom hun palliatieve patiënten. In het netwerk Midden Limburg zijn meerdere PaTz groepen actief. Doel van het PaTz overleg is drieërlei: het bevordert de samenwerking, verhoogt de deskundigheid en bevordert Advanced Care Planning door het vroegtijdig in beeld krijgen van de palliatieve patiënten en anticiperen op hun (zorg-) behoeften.

Vanaf 2013 zijn er meerdere PaTz groepen gestart in Midden Limburg:

  • Weert centrum
  • Roermond centrum
  • Heel/Ittervoort
  • Stramproy
  • Nederweert
  • Leudal
  • Cranendonck

In Roerdalen start ook een PaTz groep; door corona is de strat helaas meermaals opgeschort. 

Momenteel zijn in de regio Midden Limburg 25 huisartsenpraktijken en 46 huisartsen aan het “PatZen” samen 30 verpleegkundigen van 5 grote thuiszorgorganisaties. Een medisch consulent palliatieve sluit aan bij het overleg en adviseert waar nodig.

Daar kun je als praktijk toch niet achterblijven! 

Voor meer informatie over het starten van een PaTz groep, neem contact op met de netwerkcoördinatoren. Zie voor meer informatie over PaTz en de nieuwsbrieven van PaTz: http://www.patz.nu/