X
Vergoedingen en indicaties palliatieve zorg

Verschillende organisaties, zoals de overheid, IKNL en de zorgverzekeraars verstrekken informatie over de wet- en regelgeving, vergoedingen en indicatiestelling op het gebied van palliatieve zorg: 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de websites van de desbetreffende organisaties: