X
Richtlijnen en meetinstrumenten

In Nederland wordt in de palliatieve zorg gewerkt volgens bepaalde richtlijnen, die zijn opgesteld volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg.
U vindt deze richtlijnen op pallialine. Het IKNL geeft van meerdere richtlijnen samenvattingskaarten uit, die via hen te downloaden of te bestellen zijn.

In 2017 is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg gepresenteerd. Deze is hier als PDF te downloaden en vindbaar op pallialine.


Als onderdeel van het kwaliteitskader is het boekje Meetinstrumenten in de Palliatieve Zorg ontwikkeld. Het boekje bevat een overzicht van gevalideerde meetinstrumenten die in te zetten zijn bij patiënten in de palliatieve fase. Met als doel de juiste meetinstrumenten in te zetten op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt.  De meetinstrumenten zijn, geordend per domein, vindbaar onder het Kwaliteitskader op pallialine.